Skoč na obsah Skoč na menu

Jackpoty


Jackpots SB €2+ PLO Pineapple NLH
Bad Beat Jackpot 30% 40% 70%
Royal Flush Jackpot 12% 15% 35%
Straight Flush Jackpot 7% 10% 18%
Quads Jackpot - 3% 6%

 

Jackpots SB €1 PLO Pineapple NLH
Bad Beat Jackpot 15% 20% 35%
Royal Flush Jackpot 6% 7,5% 17,5%
Straight Flush Jackpot 3,5% 5% 9%
Quads Jackpot - 1,5% 3%

 

Jackpots SB €0,5 PLO Pineapple NLH
Bad Beat Jackpot 7,5% 10% 17,5%
Royal Flush Jackpot 3% 3,8% 8,8%
Straight Flush Jackpot 1,8% 2,5% 4,5%
Quads Jackpot - 0,8% 1,5%

PLO

Bad Beat Jackpot - získava hráč, ktorý prehrá minimálne čistú postupku (straight flush), pričom použije obe svoje hole cards. 
BBJ sa vypláca pomerom: 65% víťaz jackpotu, 20% víťaz potu, 15% sa rozdelí alikvotne hráčom, ktorým boli rozdané karty.

 

Royal Flush Jackpot - získava hráč, ktorý ukáže kombináciu Kráľovskej čistej postupky (royal flush), pričom použije obe svoje hole cards

 

Straight Flush Jackpot - získava hráč, ktorý ukáže kombináciu ľubovolenj čistej postupky (straight flush), pričom použije obe svoje hole cards

 

Pineapple

Bad Beat Jackpot - získava hráč, ktorý prehrá s minimálne štvoricou (pokrom) desín (TTTT), pričom použije obe svoje hole cards. Hráč musí držať "pocket" pár na ruke.
BBJ sa vypláca pomerom: 65% víťaz jackpotu, 20% víťaz potu, 15% sa rozdelí alikvotne hráčom, ktorým boli rozdané karty.

Royal Flush Jackpot - získava hráč, ktorý ukáže kombináciu Kráľovskej čistej postupky (royal flush), pričom použije obe svoje hole cards

 

Straight Flush Jackpot - získava hráč, ktorý ukáže kombináciu ľubovolenj čistej postupky (straight flush), pričom použije obe svoje hole cards

 

Poker / Quads Jackpot - získava hráč, ktorý ukáže kombináciu ľubovolenj štvorice (poker), pričom použije obe svoje hole cards. Hráč musí držať "pocket" pár na ruke.

 

NLH

Bad Beat Jackpot - získava hráč, ktorý prehrá štvoricu (poker), pričom použije obe svoje hole cards. Hráč musí držať "pocket" pár na ruke.
BBJ sa vypláca pomerom: 65% víťaz jackpotu, 20% víťaz potu, 15% sa rozdelí alikvotne hráčom, ktorým boli rozdané karty.

 

Royal Flush Jackpot - získava hráč, ktorý ukáže kombináciu Kráľovskej čistej postupky (royal flush), pričom použije obe svoje hole cards

 

Straight Flush Jackpot - získava hráč, ktorý ukáže kombináciu ľubovolenj čistej postupky (straight flush), pričom použije obe svoje hole cards

 

Poker / Quads Jackpot - získava hráč, ktorý ukáže kombináciu ľubovolenj štvorice (poker), pričom použije obe svoje hole cards. Hráč musí držať "pocket" pár na ruke.

 

Jackpot môžu získať iba hráči hrajúci cash games. Jackpot sa zbiera pri minimálnom počte 4 hráčov. Z každého potu pri cash games sa odkladá:
€5-99,75 = €1
€100-199,75 = €2
€200-299,75 = €3
€300+ = €5

Vyzbieraná suma sa rozdeľuje do Jackpot banku pomerom jedna ku dvom.

 

Nikdy nemôže padnúť viac než jeden jackpot v jednej ruke. Vždy sa vypláca jackpot, ktorý je v daný moment najväčší! (napr. Royal flush vs Straight flush nemože padnúť aj Royal Flush Jackpot, Straight flush Jackpot a Bad Beat Jackpot naraz.

 

Aby bol jackpot vyplatený hráčovi, hráč musí súhlasiť s fotodokumentáciu, FB dokumentáciou s reálnym menom, ktorá bude použitá na marketingové účely.